Training & opleiding

Uw eigen medewerkers op de afdeling debiteurenbeheer zijn mede bepalend voor het eindresultaat en bijdrage aan de doelstellingen. Tegelijk hebben ze dagelijks contact met de klanten, uw meest kostbare bezit Deze mensen verdienen dan ook de hoogste zorg en toewijding. Daarom vinden wij het belangrijk om continu te investeren in uw medewerkers op zowel operationeel als strategisch niveau. Onze trainingen en opleidingen dragen ertoe bij dat uw eigen mensen beter in staat zijn om elke dag met veel plezier en enthousiasme effectief te incasseren met behoud van de klantwaarde. Uitgangspunt is uw creditmanagement beleid.  Samen met u gaan we kijken waar de verbeterpunten zitten als het gaat om vaardigheden en kennis. Daarna stellen we de opleidingsbehoefte vast en gaan we aan de slag!

Wilt u meer informatie over wat mogelijk is, belt u dan of stuur ons een email.

© Copyright VCMA